PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE

Tiskara Print Team posluje od 2005. godine s sjedištem u Mostaru. Korištenjem suvremenih tiskarskih strojeva i stručnog osoblja nudi Vam zaokruženi proizvodni proces od grafičke pripreme, tiska i dorade do gotovog proizvoda. Konkurentne cijene, brzi rok isporuke, dostava te kvaliteta grafičkih proizvoda samo su neke od naših mnogobrojnih prednosti. Stalne promjene i usavršavanje opreme i načina proizvodnje, našu tiskaru čini stabilnom i ozbiljnom tvrtkom sa tendencijom ka još većim uspjesima i odgovorima na sve zahtjeve tržišta.

GRAFIČKE USLUGE

Grafička dorada
Grafička priprema
Offset tisak
Digitalni tisak
Foliotisak (zlatotisak)
i mnoge druge usluge

NAŠI PROIZVODI

• Prospekti
• Plakati
• Katalozi
• Knjige
• Monografije
i još mnogo toga

tiskara Print Team doo Mostar

graficki dizajn Mostar

ZA NAŠE KORISNIKE

korisni savjeti za graficku pripremu
savjetujemo vas kako da napravite PDF file sa grafičkom pripremom za tisak.
više>>

PRINT TEAM

Rudarska 42d, 88000 Mostar, BiH
Tel/Fax: +387 (0)36 328 810
Mob: +387 (0)63 890 673
e-mail: print.team@tel.net.ba